Kisielówka 111,
34-652 Kisielówka

tel: 660 240 350

Reklamacje

 

Reklamację można złożyć:

  • Telefonicznie pod numerami 660 240 350
  • Logując się do WBOK
  • Wysyłając e-mail w zakładce kontakt
  • Wysyłając list na adres: Maxinet Iwona Rusin, Kisielówka 111, 34-652 Nowe Rybie z dopiskiem Internet Radiowy - Reklamacja

 

Reklamacja powinna zawierać:

  • Imię i Nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania i miejsca instalacji
  • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamacjęMaxinet Iwona Rusin rozpatruje reklamację w terminie 36 godzin od momentu jej wpłynięcia dokonuje usunięcia usterki najczęściej jest to jednak do kilku godzin gdy awaria jest zgłoszona w ciągu dnia. W szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć do 14 dni roboczych gdy awaria jest nie możliwa do usunięcia z przyczyn niezależnych od Nas (pożar, powódź, uszkodzenie konstrukcji nadajnika, potrzeba importu niezbędnych części z za granicy państwa Polskiego itp.